Visie

Certificatie is een uitstekend middel om uw bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren. Bepaalde normen -  zoals ISO 9001, Groenkeur, VCA en VCU - zijn goede managementinstrumenten, mits deze op de juiste manier worden toegepast. Veel gecertificeerde bedrijven ervaren weinig meerwaarde van hun certificering. Dit is jammer, maar wel verklaarbaar.

Mogelijke oorzaken:
–  Certificatie wordt gezien als doel en niet als middel;
–  De toegepaste norm is minder geschikt voor het bedrijf;
–  Er is een onvoldoende kritische benadering van de bedrijven ten opzichte van de inzichten en de werkwijze van de ingeschakelde certificerende instelling of adviseur.

Het gevolg hiervan is dat het bedrijf een managementsysteem heeft dat vaak (te)veel afwijkt van de praktijk.

C+ Certificering helpt u het verschil tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te maken en te houden, waardoor de meerwaarde van uw certificering zo groot mogelijk wordt en blijft.
Meer informatie over onze visie vindt u terug in onze Beleidsverklaring.

Certificering kan voor iedereen meerwaarde hebben!

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy