Offerte

Al in de aanvraagfase worden de specifieke kenmerken van uw bedrijf behandeld. Hierbij moet u denken aan bedrijfsgrootte, complexiteit van de organisatie, soort activiteiten en werkzaamheden en de historie in kader van certificering. Deze behandeling leidt tot een heldere en compacte prijsaanbieding met een reële inschatting van onze tijdsbesteding.

Een scherpe prijsstelling zonder verrassingen!

Er worden geen aparte kosten voor administratie, rapportage en reiskosten gerekend en stilzwijgende prijsindexeringen zijn bij ons niet aan de orde.

Wij zijn zeer terughoudend met het doorberekenen van kosten bij annuleringen of opvolgingen. Een overeenkomst wordt aangegaan voor drie jaar en wordt daarna beëindigd, zonder stilzwijgende verlengingen en sancties. Klanten kunnen tussentijds opzeggen zonder vervelende financiële gevolgen.

Prijs is prijs!

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy