Certificering

Een certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks getoetst door de auditor. Tijdens het eerste certificeringonderzoek komen vooral de volledigheid en de invoering van de norm aan bod.
Wij zoeken naar signalen en bewijzen dat uw managementsysteem goed is opgezet en ingevoerd.
Hierbij geven we gerichte terugkoppeling over de mate waarop uw managementsysteem is afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en werkwijze. Ook worden mogelijke praktische verbetermogelijkheden door de auditor aangedragen.

Bij de jaarlijkse onderzoeken komt de praktische werkbaarheid van uw managementsysteem nog meer aan de orde.
De auditoren hebben altijd de beschikking over alle voorgaande onderzoeksbevindingen, waardoor we samen structureel en gericht aan verbeteringen kunnen werken. Uiteraard doen we onze uiterste best om gedurende het certificatietraject over meerdere jaren dezelfde auditor te betrekken. Hiermee voorkomen we dat u een speelbal van de interpretatie van verschillende auditoren wordt. Wij houden geen aanvullende opvolgingsonderzoeken voor verificatie van verbetermaatregelen indien dit schriftelijk afgehandeld kan worden.

U ziet het: Wij denken met u mee!

C+ Certificering hecht veel belang aan onpartijdigheid bij de uitvoering van onze onderzoeken en besteedt hier in de bedrijfsvoering veel aandacht aan. Dit bereiken we door bijvoorbeeld geen advies-  en/of consultancywerkzaamheden uit te voeren.

Openheid is van belang voor een goede audit. Hiervoor is het van belang dat u vertrouwen in C+ Certificering en haar medewerkers heeft. Onze medewerkers zijn daarom gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht die direct verbonden is aan hun arbeids- en samenwerkingsovereenkomst.

Transparantie is voor iedereen van belang.
Indien er klachten zijn van u als klant die verband houden met uw certificering of certificaat, kunt u dit bij ons melden. Wij zullen volgens onze procedures uw beroep of klacht onderzoeken en aan u terugkoppelen.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy