Auditor

Onze auditoren zijn deskundig en vakbekwaam en hebben feeling en ervaring met uw branche en activiteiten.
Omdat zij een achtergrond hebben in het geven van advies, bent u ervan verzekerd dat het onderzoek altijd een opbouwend karakter heeft. Dit betekent dat de auditoren zich niet beperken tot het constateren van verbetermogelijkheden. Het spreekt voor zich dat zij ook hun ervaringen met u delen, zodat u verbeteringen nog beter kunt doorvoeren.

Wij willen vooral aandacht vestigen op beheersing van de risico’s en het benutten van kansen in uw bedrijf en de mate waarin verbeteringen worden doorgevoerd, en niet zozeer op minder relevante details (punten, komma’s, parafen, etcetera).

Bij C+ Certificering vindt regelmatig afstemming plaats tussen de auditoren, met betrekking tot uniformiteit van onze audit- en rapportagestijl en norminterpretatie. Hierdoor ondervindt u geen onprettige verrassingen bij tussentijdse wijziging van auditoren.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy