VCA

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het doel is organisaties veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Om VCA gecertificeerd te kunnen worden, moet een bedrijf voldoen aan de VGM Checklist Aannemers. Als aan alle eisen wordt voldaan, wordt een VCA certificaat uitgegeven dat drie jaar geldig is. Het VCA-systeem is ondergebracht bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

1. VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
2. VCA** ook, maar richt zich ook op de VGM-structuur zoals beleid, organisatie en management).
3. VCA Petrochemie is hetzelfde als VCA** met de toevoeging dat de specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie ook meer aandacht vragen.

In de praktijk is vooral de rol in het proces van belang, oftewel er is sprake van hoofdaanneming (VCA** en Petro) of het betreft werkzaamheden die in onderaanneming of regie worden uitgevoerd (VCA*). Dit zijn uitgangspunten waar een opdrachtgever wel eens van kan wijken en een bepalende rol in heeft.

Herziening VCA norm

Op 2 april 2018 is de versie 2017/6.0 van de veiligheid, gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht.

  • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op de VCA 2017/6.0.
  • Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op de VCA 2008/5.1, mits de (her certificatie) audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
  • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0.
  • Voor buitenland certificaat geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0.

Prijsaanbieding

C+ certificering is geaccrediteerd om alle soorten VCA audits uit te voeren. Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy