Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

U kunt terecht bij C+ certificering voor de vier kwaliteitsysteemmodules die worden beheerd door KPMB (Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven)

–           KPMB versie 1.2
–           IPM Rattenbeheersing 4.0
–           IPM Houtbescherming 2.0
–           CEPA

Keurmerk Plaagdiermanagement – versie 1.2

Bedrijven kunnen zich laten certificeren voor deze module, om zo aan te tonen dat zij voldoen aan kwaliteitseisen op het werkgebied dat van toepassing is op deze module: ‘Het geven van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden ter voorkoming en zo nodig bestrijding van plaagdieren door toepassing van IPM, alsmede de distributie van middelen daartoe.’

IPM Rattenbeheersing – versie 4.0

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de IPM Rat module, als u als bedrijf buiten gebouwen, rodenticiden wilt gebruiken. KPMB beheert ook deze module. De certificering heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: ‘Het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.’

IPM Houtbescherming – versie 2.0

Een bedrijf kan er voor kiezen om zich te laten certificeren volgens de IPM Hout. Deze module wordt beheerd door het KPMB in samenwerking met stichting ERM en heeft betrekking op werkzaamheden die betrekking hebben op: ‘Het beheersen en bestrijden van houtaantastende insecten en zwammen door toepassing van IPM in monumenten en beeldbepalende panden.’ Om dit certificaat te behalen, dient het bedrijf te voldoen aan alle eisen van de URL 5001.

CEPA

CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. Het is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA heeft CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen. In Nederland wordt de CEPA norm beheerd door het KPMB (in samenwerking met CEPA.

Prijsaanbieding

Deze modules vallen niet onder accreditatie van de RvA.
Neem contact op
 om een prijsaanbieding aan te vragen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy