ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm richt zich onder andere op het voldoen aan klanteisen, risicobeheersing, structureel verbeteren en voldoende rekening houden met wet- en regelgeving. ISO 9001 kan, mits goed begrepen en toegepast, leiden tot meer inzicht in de eigen kansen en risico’s van het bedrijf, een effectievere beheersing van de bedrijfsprocessen en het behalen van de gestelde doelen.

Voor ISO 9001:2015 is C+ geaccrediteerd voor onder andere de werkterreinen grond-, weg-, en waterbouw, installatiebranche, groensector, landbouw, wegtransport, engineering services, machine- en apparatenbouw, metaalsector, de schoonmaakbranche en de uitzendsector.
EA 1 deel: landbouw
EA 17: metaalindustrie
EA 18: machines, apparaten en werktuigen
EA 28: bouw
EA 31 deel: vervoer te land
EA 34: engineering services
EA 35: andere dienstverlening

Prijsaanbieding

Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

ISO 9001:2015 vervangt ISO 9001:2008

In september 2015 is de ISO 9001:2015 uitgebracht. Alle nieuwe ISO normen voor managementsystemen worden afgestemd op de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt bedoeld dat ze aansluiten bij de algemene eisen die gelden voor bijvoorbeeld ISO 14001 en OHSAS 45001.

Verschillen

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de ISO 9001:2008 en de ISO 9001:2015 versie. De ISO 9001:2015:

  • Neemt risicogericht denken als basis van het managementsysteem. De nieuwe norm stimuleert risicoanalyse
  • Heeft een bredere kijk op risicomanagement en het omgaan met kansen. De behoeften van stakeholders worden systematisch in kaart gebracht
  • Legt meer nadruk bij het topmanagement op leiderschap en commitment voor het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Heeft een sterkere focus op doelstellingen als instrument voor verbeteringen en bijbehorende planning
  • Heeft een sterkere focus op vaststelling en monitoring en minder op vastlegging
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen. Er is meer aandacht voor kennismanagement
  • Geeft meer aandacht aan de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd
  • Legt meer nadruk op planning en beheersing van veranderingen

In het Informatiebulletin nieuwe ISO norm kunt meer lezen over de HLS structuur, aandachtgebieden uit de nieuwe norm en de invulling die C+ hieraan geeft.
In het Verschillendocument kunt u zien wat concreet de verschillen zijn tussen de beide ISO 9001 normen.

Overgangsregeling

We bevinden ons momenteel in een zogenaamde ‘overgangsregeling’. C+ certificering kan volgens beide versies een ISO 9001 certificering verzorgen.

De International Accreditation Organisation (IAF) en de International Organization for Standardization (ISO) hebben afgesproken een overgangsperiode van drie jaar aan te houden. De overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. Na 1 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een (her)certificeringonderzoek uit te voeren volgens de ISO 9001:2008.Periodieke onderzoeken (tussentijdse audits) kunnen dan nog wel op basis van de oude versie worden uitgevoerd tot 15 september 2018.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy