Groenkeur

Het keurmerk Groenkeur staat voor kwaliteit, vakbekwaamheid en garantie in de groene sector. Bedrijven met dit keurmerk werken volgens vaste kwaliteitseisen en voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bedrijfsvoering. De eisen staan beschreven in diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). Stichting Groenkeur beheert de diverse richtlijnen. U kunt bij C+ terecht voor de volgende Groenkeurnormen:

1. BRL Groenvoorzieningen: deze richtlijn is afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor de zakelijke markt (gemeenten, overheid en bedrijfsleven). Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan de eisen op het gebied van de ISO 9001.

[ als toevoeging op de BRL-Groenvoorziening is het sinds kort mogelijk de ad-on Kleurkeur mee te nemen bij de certificering.

Kleurkeur is een initiatief van Stichting Groenkeur en de Vlinderstichting dat staat voor duurzaam (maai)beheer van bermen en groenstroken. In 2016 startte de Vlinderstichting met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Samen hebben ze handreikingen en tools gemaakt. Daarnaast was er ook behoefte aan concrete manieren om de biodiversiteit, in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren, was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.]

2. BRL Boomverzorging: deze richtlijn is bedoeld voor boomverzorgers die werken in het openbaar groen en langs rijwegen. Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan de eisen op het gebied van de ISO 9001.

Prijsaanbieding

Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

Groenkeur beoordelingsrichtlijnen 2016 gebaseerd op ISO 9001:2015

Per 1 juni 2016 treden de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt in werking. Het gaat hier om de beoordelingsrichtlijnen: Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten de normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en vakspecifieke Groenkeur-normen. De ISO 9001:2015 is verschenen in september 2015. C+ certificering is geaccrediteerd voor de Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2016 incl. ISO 9001:2015 en de Beoordelingsrichtlijn Boomverzorging 2016 incl. ISO 9001:2015.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy