Groenkeur

Het keurmerk Groenkeur staat voor kwaliteit, vakbekwaamheid en garantie in de groene sector. Bedrijven met dit keurmerk werken volgens vaste kwaliteitseisen en voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bedrijfsvoering. De eisen staan beschreven in diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). Stichting Groenkeur beheert de diverse richtlijnen. U kunt bij C+ terecht voor de volgende Groenkeurnormen:

1. BRL Groenvoorzieningen: deze richtlijn is afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor de zakelijke markt (gemeenten, overheid en bedrijfsleven). Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan de eisen op het gebied van de ISO 9001.

2. BRL Boomverzorging: deze richtlijn is bedoeld voor boomverzorgers die werken in het openbaar groen en langs rijwegen. Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan de eisen op het gebied van de ISO 9001.

3. BRL Tuinaanleg en Tuinonderhoud: deze richtlijn is bedoeld voor hoveniers die voornamelijk werkzaam zijn op de particuliere markt.
Stichting Groenkeur heeft eind november in een persbericht laten weten dat de BRL Tuinaanleg- en Tuinonderhoud per 1 januari 2018 komt te vervallen. Redenen hiervoor zijn de veranderende marktomstandigheden en het feit dat er in de consumentenmarkt nauwelijks vraag is naar dit keurmerk. Klanten die gecertificeerd zijn volgens BRL T, zijn hierover geïnformeerd door de Stichting Groenkeur.
Na 1 maart 2017 worden er geen audits meer uitgevoerd volgens de BRL Tuinaanleg- en Tuinonderhoud.
Per 1 januari 2018 zijn alle certificaten volgens BRL Tuinaanleg- en Tuinonderhoud te vervallen.

Prijsaanbieding

Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

Groenkeur beoordelingsrichtlijnen 2016 gebaseerd op ISO 9001:2015

Per 1 juni 2016 treden de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt in werking. Het gaat hier om de beoordelingsrichtlijnen: Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten de normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en vakspecifieke Groenkeur-normen. De ISO 9001:2015 is verschenen in september 2015. C+ certificering is geaccrediteerd voor de Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2016 incl. ISO 9001:2015 en de Beoordelingsrichtlijn Boomverzorging 2016 incl. ISO 9001:2015.

Groenkeur Beoordelingsrichtlijnen 2012 gebaseerd op ISO 9001:2008

C+ is geaccrediteerd voor de Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen 2012 incl. ISO 9001:2008 en de Beoordelingsrichtlijn Boomverzorging 2012 incl. ISO 9001:2008. De beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg- en Tuinonderhoud 2012 valt niet onder accreditatie.

Overgangsregeling

We bevinden ons momenteel in een  zogenaamde ‘overgangsregeling’.  Alle BRL Groenvoorzieningen 2012 incl. ISO 9001:2008 en BRL Boomverzorging 2012 incl. ISO 9001:2008 vervallen per 15 september 2018. Na deze datum zijn alleen BRL Groenvoorzieningen 2016 incl. ISO 9001:2015 en BRL Boomverzorging 2016 incl. ISO 9001:2015 certificaten geldig. Na 1 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een (her)certificeringonderzoek uit te voeren volgens de de Groenkeur 2012 versies. Periodieke onderzoeken (tussentijdse audits) kunnen dan nog wel op basis van de 2012 versies worden uitgevoerd tot 15 september 2018.

De International Accreditation Organisation (IAF) en de International Organization for Standardization (ISO) hebben afgesproken een overgangsperiode van drie jaar aan te houden. De overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van Groenkeur Beoordelingsrichtlijnen 2012  niet meer geldig.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy
OK