CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Deze norm wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ( SKAO).

De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf verschillende niveaus. Het doel is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Door invulling te geven aan de eisen van CO2 prestatieladder wordt gestructureerd gewerkt aan het reduceren van de CO2 uitstoot bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen en buiten (vanaf trede 4) een bedrijf.

C+ is geaccrediteerd voor de CO2 Prestatieladder niveaus 1 tot en met 5.
De accreditatie is afgegeven voor de gebieden A (Industrie licht tot medium) en E (Transport).

Prijsaanbieding

Neem contact op om een prijsaanbieding aan te vragen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy