Nieuws & Evenementen

26-03-2020

Corona-beleid C+ Certificering / Control Union Certifications B.V.

Beste klant,


Middels dit schrijven willen wij u laten weten dat wij ons tot het uiterste inspannen om de geldigheid van uw certificaten veilig te stellen. Daar waar mogelijk zullen we de geplande on-site audits blijven uitvoeren, echter altijd met een check of we dit kunnen doen zonder de veiligheid van uw en onze medewerkers in gevaar te brengen en volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierbij kan het voorkomen dat onze auditoren delen van de audit uitvoeren zonder direct contact met u als klant. U wordt van harte uitgenodigd mee te denken met de auditor om een veilige en gedegen audit uit te voeren. Mocht de conclusie zijn dat de audit niet op locatie kan plaatsvinden, dan zullen wij samen met u bespreken of een audit op afstand (remote audit) mogelijk is, dan wel of we uw certificaat kunnen verlengen op basis van schema specifieke voorschriften.

U zult begrijpen dat het ook voor ons niet meevalt onze planning rond te krijgen met alle beperkingen. Mochten u en uw medewerkers eveneens open plekken in de agenda hebben en wilt u worden bijgepraat over de ins en outs van een bepaald schema, dan koppelen we u graag aan een van onze auditoren/certificeerders, om samen een korte update (weliswaar op afstand) vorm te geven. Vanzelfsprekend rekenen wij voor deze service geen kosten.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,
Control Union Certifications B.V.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy