Nieuws & Evenementen

Weergeven

Vacature Lead Auditor - Midden Nederland en Zuid Oost Nederland

Control Union en C+ certificering verzorgen meer dan 10 jaar (systeem)certificeringen binnen onder meer de bouwnijverheid, grond-, water- en wegenbouw, installatie, groen/hoveniers, machine- en apparatenbouw en metaalbewerking. Control Union/C+ is gericht op continue verbetering van organisaties en wil een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van organisaties door te certificeren met meerwaarde.


Vanwege de groei van de organisatie hebben wij twee openstaande vacatures in de regio’s: Midden-Nederland (Flevoland, Utrecht, Gelderland), en; Zuid/Oost-Nederland (Gelderland, Brabant) die fulltime ons team komen versterken.
1

Corona-beleid C+ Certificering / Control Union Certifications B.V.

Beste klant,


Middels dit schrijven willen wij u laten weten dat wij ons tot het uiterste inspannen om de geldigheid van uw certificaten veilig te stellen. Daar waar mogelijk zullen we de geplande on-site audits blijven uitvoeren, echter altijd met een check of we dit kunnen doen zonder de veiligheid van uw en onze medewerkers in gevaar te brengen en volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierbij kan het voorkomen dat onze auditoren delen van de audit uitvoeren zonder direct contact met u als klant. U wordt van harte uitgenodigd mee te denken met de auditor om een veilige en gedegen audit uit te voeren. Mocht de conclusie zijn dat de audit niet op locatie kan plaatsvinden, dan zullen wij samen met u bespreken of een audit op afstand (remote audit) mogelijk is, dan wel of we uw certificaat kunnen verlengen op basis van schema specifieke voorschriften.

U zult begrijpen dat het ook voor ons niet meevalt onze planning rond te krijgen met alle beperkingen. Mochten u en uw medewerkers eveneens open plekken in de agenda hebben en wilt u worden bijgepraat over de ins en outs van een bepaald schema, dan koppelen we u graag aan een van onze auditoren/certificeerders, om samen een korte update (weliswaar op afstand) vorm te geven. Vanzelfsprekend rekenen wij voor deze service geen kosten.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,

Verhuizing C+ certificering

Graag willen wij u bij deze informeren over de aanstaande verhuizing van C+ certificering, per 1 juli 2019.

 

Wij zullen verhuizen naar hetzelfde adres als ons zusterbedrijf Control Union Certifications in Zwolle.

 

Nieuw adres

Meeuwenlaan 4-6

8011 BZ Zwolle

Mail                      info@c-plus.nl

Telefoon              050-5011182

 

 

 

 

 

Deelname Bouwbeurs 2019

De BouwBeurs is er voor iedereen die werkt in de bouw. Voor de aannemer en zijn werknemers. Voor de werkuitvoerders op de bouwplaats én voor de ZZP-ers, die overal handjes leveren. Maar ook als je als architect betrokken bent vanaf de start of als je het hele traject volgt als bouwkundig adviseur. 

 

 

Certificering voor bescherming van monumentaal hout.

Van Lierop heeft zich gecertificeerd voor de Integrated Pest Management (IPM) Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB), in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Op 7 november 2018 overhandigden directeur Conno de Ruijter van KPMB, auditor Kees Bode van C+ Certificering en ERM-directeur Walter de Koning het certificaat aan directeur Bart van Lierop.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy