U bevindt zich hier: C+ certificering bv > Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland.
De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche gericht op het weren en/of bestrijden van plaagdieren. Bedrijven die werken op basis van de normvoorschriften, mogen het Keurmerk Plaagdiermanagement voeren.

De Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven (KPMB) is schemabeheerder en uitvoerder van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Binnen dit kwaliteitssysteem toetst C+ certificering vier schema’s:

–           KPMB versie 1.2
–           IPM Rattenbeheersing 3.0
–           CEPA
–           IPM Houtbescherming

Keurmerk Plaagdiermanagement

Het kwaliteitssysteem geeft invulling aan het Integrated Pest Management (IPM) gedachtegoed. Tevens biedt het voorschriften op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Het keurmerk geeft invulling aan zelfregulering voor de hele branche. Het zal de veiligheid voor mens en milieu verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Het keurmerk verbetert het imago, het resultaat van een bedrijf en het schept duidelijkheid naar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het Keurmerk biedt een toegevoegde waarde voor de Plaagdiermanagementbedrijven zelf, de klanten en de inspectiediensten. Bron: KPMB

C+ certificering biedt de toetsing van versie 1.2 aan vanaf 1 december 2016.

IPM Rattenbeheersing

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren.  Voor bedrijven, die om praktische redenen dan nog niet beschikken over het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen een overeenkomst met de stichting KPMB en een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en dat de audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017. Bron: KPMB.

C+ biedt vanaf 1 december 2016 de certificering conform Rattenbeheersing 3.0 aan.

Prijsaanbieding

Deze norm valt niet onder de accreditatie van de RvA. Klik hier om een prijsaanbieding aan te vragen.